Πρόγραμμα

 • Δευτέρα
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music
  Τρίτη
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music
  Τετάρτη
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music
  Πέμπτη
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music
  Παρασκευή
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music
  Σάββατο
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music
  Κυριακή
  16:00 – 18:00 : Non Stop Music
  18:00 – 20:00 : Non Stop Music
  20:00 – 22:00 : Non Stop Music
  22:00 – 00:00 : Non Stop Music
  00:00 – 02:00 : Non Stop Music  WEB RADIO ΡΥΘΜΟΣ !! Power Music OnAir!!